İNSAN KAYNAKLARI

İNSANLARI İLK SIRAYA KOYMAK

İnsan, günlük faaliyetlerimizin odak noktasını oluşturur ve çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize karşı güvenen ve sürdürülebilir bir yaklaşımı kabul ederiz. Personel politikamızın sürdürülebilirliği, mükemmel çalışma koşulları, ihtiyaca dayalı faydalar ve kalite yönetimini geliştirmeye özel bir vurgu ile sağlanmaktadır. Bu çok önemlidir, çünkü kendini adamış ve motive olmuş çalışanlar uzun vadeli kurumsal başarımızın anahtarıdır.

Bununla birlikte çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini temin etmek ve yasal gerekliliklerin ötesine geçerek kazasız bir işyeri sağlamak ve her an farkındalık oluşturmak için çaba sarf etmekteyiz.

REHBER İLKELERİMİZ

  • Müşterileri kuruluşun merkezine yerleştiririz.
  • Tek bir ekip olarak iletişim kurar ve işbirliği yaparız.
  • Eylem odaklıyız ve sonuçlar için hesap verebilir oluruz.
  • Doğru davranışları ödüllendirip ve teşvik ederiz.
  • Problem çözmede becerikli, üretken ve yenilikçiyiz.
  • Güven ve saygı ortamını teşvik ederiz ve yaptığımız her şeyde dürüstlük gösteririz.
  • Sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
  • Dürüst rekabet ederiz.

İŞ BAŞVURU FORMU